Chi tiết bài viết

VINH PHÁT RESORT

  • CĐT: CTCP ĐT Vinh Phát
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuât cơ điện cho toàn khu hơn 80.000 m2, thiết kế hệ thống MEPF trong nhà và xin thẩm duyệt PCCC theo kiến trúc công trình khu CLB Biển, Nhà Hàng, khu BOH và Shophouse
  • Năm thực hiện: 2018