Chi tiết bài viết

VINH PHÁT BEACH CLUB

  • CĐT: CT CP ĐẦU TƯ VINH PHÁT
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF cho dự án gồm 3 hạng mục công trình: Beach Club, nhà hàng và khu bán hàng, GFA khoảng 5.962 m2
  • Năm thực hiện: 2018