Chi tiết bài viết

VIETTEL QUẢNG NINH

  • CĐT: Tập đoàn Viettel
  • Quy mô: thiết kế hệ thống cơ điện, trạm biến áp và PCCC cho tòa nhà văn phòng 15 tầng nổi và 1 hầm gồm văn phòng làm việc, hội họp hội thảo, thương mại và dịch vụ tổng hợp với tổng diên tích xây dựng 13.100 m2
  • Năm thực hiện: 2016