Chi tiết bài viết

VĂN PHÒNG VTC HÀ NỘI

Chủ đầu tư : Công ty Viễn Thông Số - DIGICOM     
Hoàn thành : 2015
Quy mô

: 31,135.7m2