Chi tiết bài viết

VĂN PHÒNG TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ đầu tư : BAN QLDA TRỤ SỞ CƠ QUAN TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM
Hoàn thành : 2015
Quy mô : Gồm 02 tầng hầm, 11 tầng nổi, 01 tầng kỹ thuật mái. Chiều cao công trình 41,6m