Chi tiết bài viết

VĂN PHÒNG PHAN XÍCH LONG

Chủ đầu tư : Ông Trần Văn Sâm
Hoàn thành : 2016
Quy mô : Gồm 1 hầm, 1 lửng và 8 tầng với diện tích đất là 316,84 m2