Chi tiết bài viết

VĂN PHÒNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MIỀN TÂY

Mars Corp. chịu trách nhiệm thiết kế các hạng mục M&E hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống thông báo công cộng, hệ thống báo cháy, camera quan sát, hệ thống truyền hình cáp, hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống cấp thoát nước. Công trình bao gồm 17 lầu và một tầng hầm với tổng diện tích 5.000m2.
Chủ đầu tư            :    Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Miền Tây         
Hoàn thành           :    2009