Chi tiết bài viết

VĂN PHÒNG ITOWER

Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giáo Dục Nguyễn Hoàng  
Hoàn thành : 2016
Quy mô : 7,337.6 m2