Chi tiết bài viết

VĂN PHÒNG IPC

  • CĐT: CT TNHH Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận
  • Quy mô: thiết kế hệ thống cơ điện, trạm biến áp và PCCC cho tòa nhà văn phòng gồm 1 hầm và 7 tầng trên diện tích 455 m2
  • Năm thực hiện: 2016