Chi tiết bài viết

VĂN PHÒNG ĐẤT XANH

  • CĐT: Tập đoàn Đất Xanh
  • Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF cho tòa nhà văn phòng gồm 2 hầm và 13 tầng trên diện tích 950 m2 với tổng diên tích xây dựng 6.859 m2
  • Năm thực hiện: 2016