Chi tiết bài viết

VĂN PHÒNG CỤC TẦN SỐ KHU VỰC 4 - CẦN THƠ

Chủ đầu tư : CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Hoàn thành : 2016
Quy mô :  03 tầng với tổng diện tích sàn 2.061,5 m2