Chi tiết bài viết

VĂN PHÒNG CÔNG AN QUẬN 3

Chủ đầu tư : Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 3
Hoàn thành : 2016
Quy mô : Tổng diện tích sàn xây dựng 10.817 m2 , 7 tầng và 3 hầm.