Chi tiết bài viết

VĂN PHÒNG CHỨNG KHOÁN

Chủ đầu tư : Sở giao dịch chứng khoán TPHCM
Hoàn thành : 2017
Quy mô : Gồm 02 hầm, 1 trệt và 12 tầng với diện tích 27.093,36 m