Chi tiết bài viết

VĂN PHÒNG BỘ CÔNG THƯƠNG - TP.HCM

Chủ đầu tư : Bộ Công Thương     
Hoàn thành : 2014
Quy mô : Gồm 02 hầm, 14 tầng chưa bao gồm tầng kỹ thuật và tầng mái với diện tích hơn 9,000 m2