Chi tiết bài viết

VĂN PHÒNG 112 LÝ CHÍNH THẮNG

  • CĐT: CT TNHH BĐS Anh Tâm
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống cơ điện, trạm biến áp và PCCC cho tòa nhà văn phòng gồm 2 hầm và 12 tầng trên diện tích 280 m2
  • Năm thực hiện: 2016