Chi tiết bài viết

VẠN HẠNH MALL

  • CĐT: CT TNHH MTV – SX – TMXNK Tây Nam
  • Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống cơ điện cho văn phòng gồm 2 hầm và 18 tầng với khu văn phòng, thương mại dịch vụ, tổng diện tích xây dựng 32.688,4 m2
  • Năm thực hiện: 2016