Chi tiết bài viết

TUMYS PHÚ MỸ

 

CĐT:  Công ty TNHH Thương Mại Tùng Mỹ

Quy mô: Tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF cho dự án gồm 25 tầng, 2 hầm, 2 tháp (Tháp T1 – Tháp T2), tổng diện tích sàn xây dựng 135.013 m2

Năm thực hiện: 2022