Chi tiết bài viết

TRƯỜNG TRUNG TIỂU HỌC BẮC MỸ

  • CĐT: CTCP ĐTPT Nguyễn Hoàng
  • Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF cho trường học tiêu chuẩn quốc tế với quy mô 5 tầng cao, tổng diện tích sàn xây dựng 14.613 m2
  • Năm thực hiện: 2017