Chi tiết bài viết

TRƯỜNG TRUNG CẤP TIỀN GIANG

Mars Corp. chịu trách nhiệm thiết kế các hạng mục M&E hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống chữa cháy tự động, chữa cháy vách tường, hệ thống cấp và thoát nước, hệ thống điện, hệ thống âm thanh công cộng, hệ thống báo cháy, hệ thống MATV, hệ thống camera và access control, hệ thống đường dây điện thoại và cơ sở dữ liệu. Trường có 2 dãy, dãy A có tổng diện tích xây dựng là 7.144m2 và dãy B có tổng diện tích xây dựng là 2.451,6m2.
Chủ đầu tư               : Trường Trung Cấp Tiền Giang

Hoàn thành             : 2010