Chi tiết bài viết

TRƯỜNG QUỐC TẾ RISS

CĐT: CTCP SẢN XUẤT & XNK CỬU LONG

Quy mô: thiết kế cải tạo toàn bộ hệ thống MEPF cho trường liên cấp từ mầm non đến trung học tiêu chuẩn quốc tế với  quy mô 4 tầng cao trên diện tích 8.850 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 20.000 m2

Năm thực hiện: 2021