Chi tiết bài viết

TRƯỜNG QUỐC TẾ EMASI WATERPOINT LONG AN

CĐT: CTCP SẢN XUẤT & XNK CỬU LONG

Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF cho trường quốc tế Emasi Waterpoint Long An với quy mô: Diện tích xây dựng khoảng 32.140 m, tổng diện tích toán khu 3,7 ha

Năm thực hiện: 2022