Chi tiết bài viết

Trường mầm non sinh ngữ trẻ em

 

Mars Corp. chịu trách nhiệm thiết kế các hạng mục M&E hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống chữa cháy tự động, chữa cháy vách tường, hệ thống cấp và thoát nước, hệ thống điện, hệ thống âm thanh công cộng, hệ thống báo cháy, hệ thống MATV, hệ thống camera và access control, hệ thống đường dây điện thoại và cơ sở dữ liệu với tổng diện tích xây dựng 7000m2.

Giá trị
: 3,500,000 USD
Hoàn thành       
: 2008