Chi tiết bài viết

TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ QUẬN 2 - ISHCM

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Toàn Việt
Hoàn thành : 2017
Quy mô : 37.275,4 m2 với 22 tầng cao và 01 tầng hầm