Chi tiết bài viết

TRƯỜNG EMASI QUY NHƠN

  • CĐT: CTCP SẢN XUẤT & XNK CỬU LONG
  • Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF cho trường liên cấp tiêu chuẩn quốc tế với  quy mô 1 hầm và 8 tầng cao, tổng diện tích sàn xây dựng gần 33.148 m2
  • Năm thực hiện: 2020