Chi tiết bài viết

TRƯỜNG EMASI NAM TỪ LIÊM HÀ NỘI

  • CĐT: CTCP SẢN XUẤT & XNK CỬU LONG
  • Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF cho trường học tiêu chuẩn quốc tế với quy mô 2 tầng hầm và 8 tầng cao cho khoảng 2.160 học sinh với tổng diện tích sàn xây dựng 116.890 m2
  • Năm thực hiện: 2020