Chi tiết bài viết

Trường Đại Học Dân Lập Hùng Vương

 Mars Corp. chịu trách nhiệm thiết kế các hạng mục M&E hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống chữa cháy tự động, chữa cháy vách tường, hệ thống cấp và thoát nước, hệ thống điện, hệ thống âm thanh công cộng, hệ thống báo cháy, hệ thống MATV, hệ thống camera và access control, hệ thống đường dây điện thoại và cơ sở dữ liệu. Tổng diện tích đất xây dựng là 2.938m2.

Chủ đầu tư Trường Đại học Dân lập Hùng Vương
Hoàn thành 2012