Chi tiết bài viết

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI RẠNG ĐÔNG

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Rạng Đông
Hoàn thành : 2016
Quy mô : 9.667,78 m2