Chi tiết bài viết

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI NGÂN HÀ PLAZA

Mars Corp. chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống M&E hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, hệ thống nước thải và vệ sinh môi trường có quy mô 1 tầng hầm, 28 tầng cao với diện tích 5.379,2m2
 

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Ngân Hà
Sẽ Hoàn thành : 2015