Chi tiết bài viết

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BITEXCO TOWER

Chủ đầu tư : Công ty TNHH SXKD NXK Bình Minh
Hoàn thành                      
: 2012
Quy mô : Mars Corp chịu trách nhiệm thiết kế 05 tầng Trung tâm thương mại