Chi tiết bài viết

TRUNG TÂM DỊCH VỤ, THỂ THAO VÀ VÕ THUẬT, KHÁCH SẠN VÀ VĂN PHÒNG

CĐT: Công ty TNHH Đại Hoàng Long Trung Yên

Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF cho dự án 15 tầng nổi và 3 tầng hầm. GFA 6.504,00 m2

Năm thực hiện: 2021