Chi tiết bài viết

TRUNG TÂM CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTER - PICO MALL

 

Mars Corp. chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống M&E hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống chữa cháy, Điều hòa không khí và thông thoát gió, hệ thống cấp nước, hệ thống nước thải và vệ sinh môi trường.

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Quản lý CA
Hoàn thành : 2013
Quy mô : 4.000 m2