Chi tiết bài viết

TRỤC TÂM LINH & ĐẠI TƯỢNG PHẬT SUN WORLD NÚI BÀ ĐEN TÂY NINH

  • CĐT: SUN GROUP
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống cơ điện trong và cảnh quan nhà ngoài cho Trục Tâm Linh và Đại Tượng Phật của KDL Sun World Núi Bà Đen Tây Ninh, tổng diện tích xây dựng 17.637 m2
  • Năm thực hiện: 2019