Chi tiết bài viết

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP HCM

  • CĐT: Thư viện khoa học tổng hợp TP.HCM
  • Quy mô: thiết kế cải tạo và nâng cấp hệ thống cơ điện cho công trình văn hóa với diện tích xây dựng 7.070 m2
  • Năm thực hiện: 2016