Chi tiết bài viết

SENNA HUẾ

  • CĐT: CT TNHH Thuận Phú
  • Quy mô: tư vấn thiết kế cải tạo và nâng cấp toàn bộ hệ thống MEPF và hệ thống chiếu sáng cảnh quan, nghệ thuật cho dự án khách sạn theo tiêu chuẩn Accor, quy mô 128 phòng tiêu chuẩn, GFA 20.221 m2
  • Năm thực hiện: 2017