Chi tiết bài viết

SAVICO

  • CĐT: CT CPĐT SAVICO
  • Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống cơ điện và xin chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC cho tòa nhà văn phòng gồm 3 hầm và 14 tầng với tổng diện tích xây dựng 5.870 m2
  • Năm thực hiện: 2017