Chi tiết bài viết

SANTORINI_KHU DU LỊCH BIỂN NAM HÙNG TIÊU CHUẨN 5 SAO

  • CĐT: CT Cổ phần Đầu tư Du lịch biển Nam Hùng – Cam Ranh
  • Quy mô: tư vấn thiết kế quy hoạch hạ tầng cơ điện cho toàn bộ dự án với tổng diện tích toàn khu 14,6 ha
  • Năm thực hiện: 2016