Chi tiết bài viết

SÀI GÒN DESIGN CENTRE

  • CĐT: CT TNHH Avila
  • Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF cho tòa nhà văn phòng 11 tầng trên diện tích 2.475 m2
  • Năm thực hiện: 2016