Chi tiết bài viết

RESORT SUNNY BLUE CAP

Mars chịu trách nhiệm Thiết kế Hệ thống ME trong nhà (bao gồm hệ thống ME cho sân vườn của các khu villa, hotel và hạng mục phụ trợ) cho khu III Dự án: SUNNY BLUE CAP RESORT & SPA tại 54 – 60 Hạ Long, Phường 2, Tp. Vũng Tàu.

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SONG KHUÊ
Sẽ Hoàn thành : 2017
Quy mô : 5417 m²