Chi tiết bài viết

RESORT NHIỆT ĐỚI PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG

  • CĐT: CT CP ĐT-TM-DV Nhiệt Đới
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống cơ điện theo kiến trúc công trình cho toàn bộ 68 Bungalow của khu resort trên diện tích 16,9 ha
  • Năm thực hiện: 2016