Chi tiết bài viết

RESORT LẠC HỒNG – ĐÀ LẠT

  • CĐT: C.TY CPDL SINH THÁI LẠC NAM
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF trong và ngoài nhà cho toàn bộ khu resort và khách sạn 2 tầng hầm và 3 tầng nổi, 200 phòng tiêu chuẩn với tổng diện tích toàn khu 113.179 m2
  • Năm thực hiện: 2019