Chi tiết bài viết

RESORT HỒNG PHÚC

Chủ đầu tư : CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO
Hoàn thành : 2015
Quy mô : 120.000 m2