Chi tiết bài viết

RESORT BÃI KHEM – PHÚ QUỐC

  • CĐT: SUN GROUP
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuât cơ điện cho toàn khu 60 ha và hệ thống MEP trong nhà theo kiến trúc công trình cho 188 biệt thự khu 1B, 2B và khu cổng vào trên điện tích 16,7 ha
  • Năm thực hiện: 2017