Chi tiết bài viết

QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM TP ĐÀ LẠT

  • CĐT: UBND TP Đà Lạt
  • Quy mô: Nhiệm vụ thiết kế tất cả hạng mục M&E cho quảng trường thành phố bao gồm 4 khối công trình lớn là nhà hát, công viên, quảng trường và khu thương mại dịch vụ, trưng bày triển lãm, có thể chứa đến 60.000 người trên diện tích 73.405 m2
  • Năm thực hiện: 2013