Chi tiết bài viết

OSCAR RESIDENCE

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA     
Sẽ Hoàn thành : 2018
Quy mô : 30.300 m2