Chi tiết bài viết

OFFICE HAUS

  • CĐT: GAMUDA
  • Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống cơ điện trong và ngoài nhà theo tiêu chuẩn LEED cho tòa nhà chức năng văn phòng và TTTM gồm 1 hầm và 7 tầng cao với tổng diện tích xây dựng 22.174 m2
  • Năm thực hiện: 2019