Chi tiết bài viết

OCEAN PLAZA – BÃI KHEM RESORT

  • CĐT: SUN GROUP
  • Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống cơ điện bên trong và cảnh quan bên ngoài cho khu Quảng trường Biển – Bãi Khem Resort, là quảng trường lớn nhất Phú Quốc hiện nay, với tổng diện tích xây dựng 8.500 m2
  • Năm thực hiện: 2019