Chi tiết bài viết

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH LONG AN

  • CĐT: Công ty CP Cáp Điện Tài Trường Thành Long An
  • Quy mô: Sao Hỏa chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống điện động lực và chiếu sáng 3 nhà máy với quy mô 35.550 m²
  • Năm thực hiện: 2018