Chi tiết bài viết

NHÀ KHO SAMSUNG

  • CĐT: Samsung Vina
  • Quy mô: Sao Hỏa chịu trách nhiệm thiết kế hạng mục điện báo cháy cho khu nhà máy với quy mô 31.860 m2 tại khu công nghệ cao Quận 9.
  • Năm thực hiện: 2016