Chi tiết bài viết

NHÀ HÀNG NAM PHAN

 

Mars Corp. chịu trách nhiệm thiết kế các hạng mục M&E hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống chữa cháy tự động, chữa cháy vách tường, hệ thống cấp và thoát nước, hệ thống điện, hệ thống âm thanh công cộng, hệ thống báo cháy, hệ thống MATV, hệ thống camera và access control, hệ thống đường dây điện thoại và cơ sở dữ liệu bao gồm 1 hầm, 1 trệt, 3 lầu với tổng diện tích 1.500m2

CĐT        
: Khai Silk
Hoàn thành : 2009