Chi tiết bài viết

NHÀ GA 15 & 16 - BÀ NÀ RESORT

  • CĐT: SUN GROUP
  • Quy mô: thiết kế toàn bộ hệ thống cơ điện trong nhà và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, thẩm duyệt PCCC cho 2 nhà ga, tổng diện tích xây dựng gần 8.000 m2 thuộc khu du lịch Bà Nà.
  • Năm thực hiện: 2017